Obchodní podmínky

Obecná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě na stávající doméně, na které se nacházíte.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (osoba, která nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou osoba, která kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČO), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající
Kateřina Cachová, Erbenova 4, Beroun 266 01 
provozující internetový obchod
IČO: 02903059

Prodávající není plátcem DPH 
(dále jen “Prodávající”)

Kupující 
Fyzická či právnická osoba, která objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu 
(dále jen „Kupující“)

Platební podmínky

Formu platby si kupující vybere z následujících možností:

a) převodem na běžný účet Prodávajícího – č. účtu: 2200585102/2010
b) dobírkou u České pošty ( platí pouze pro kupující s dodací adresou v ČR)

c) dobírkou u společnosti DPD ( platí pouze pro kupující s dodací adresou v ČR)

d) dobírkou u zásilkovny

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby a to nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky ze strany dodavatele. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Prodávající předá zásilku dopravci až po zaplacení celé kupní ceny (netýká se platby na dobírku). Poplatky za jednotlivé platební možnosti jsou uvedeny na stránkách.

Dodací podmínky

Možný způsob dopravy, převzetí zboží v ČR:

a) Česká pošta     (100-120 Kč, 40 Kč dobírka)

b) Společnost DPD (100-120 Kč, 40 Kč dobírka)

c) Zásilkovna (60-120 Kč, 20 Kč dobírka)

d) Osobní převzetí sklad Beroun - Erbenova 842/4, Beroun 266 01

Možný způsob dopravy zboží na Slovensko:

a) Česká pošta pouze po platbě předem na účet (170-260 Kč)

b) SK kurýr pouze po platbě předem na účet (170-260 Kč)

c) Zásilkovna (100-140 Kč, 20 Kč dobírka)

Položky zboží, u kterých je uvedeno, že jsou skladem, jsou expedovány v nejkratším možném čase, nejpozději však do 5 pracovních dní. V případě osobního odběru bude zaslán informační e-mail o dostupnosti zboží. Ostatní položky, které nejsou skladem, jsou obvykle dostupné do 4 týdnů. Kupující si před odesláním objednávky sám zvolí možnost platby a dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na skladě v Berouně, v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

Podmínky pro uplatnění slevového kupónu

- každý slevový kupón lze uplatnit pouze jednou,
- kupón má omezenou platnost vyznačenou na kupónu,
- kód z kupónu zadávejte vždy velkými písmeny, bez mezer, bez diakritiky,
na nákup jedné podložky lze použít pouze jeden kupón,

- při nákupu více podložek lze uplatnit maximálně tolik kupónů, kolik je v košíku podložek (všechny slevy jsou však počítány z         nejlevnějšího produktu v košíku)

- slevy jsou počítány z původních cen před akcemi,

- slevy lze uplatnit z aktuálně nabízených kusů na eshopu www.smartpet.cz,

- slevové kupóny nelze kombinovat s jinými probíhajícími akcemi eshopu (doprava zdarma a podobně)

Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČO), má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se vztahuje pouze na skladové položky, u kterých si kupující nevolí speciální provedení výrobku.

Po odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Ochrana osobních údajů Kupujícího

Prodávající shromažďuje se souhlasem Kupujících osobní údaje Kupujících, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. 
Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. 
Údaje, které Prodávající o Kupujícím uchovává a zpracovává, může Kupující kdykoliv změnit. 
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info.smartpet@gmail.com.

Záruční podmínky a reklamace 

Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Vada, která vznikla používáním v rozporu s návodem k použití, nemůže být uznána.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě www.smartpet.cz, informuje o tomto dodavatele písemně poštou nebo emailem, přičemž uvede: typ výrobku, číslo prodejního dokladu, popis závady a svoje zpětné kontaktní údaje. Následně bude zákazník informován o dalším postupu.

Reklamované zboží je nutné zaslat na korespondenční adresu: Erbenova 4, Beroun 266 01, poštou v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží nepřijímáme a vracíme zpět odesilateli!

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Závěrem 

Všechny případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2018.